Çalışma Alanlarımız

1. Boşanma Davaları

2. Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

3. Babalık Davaları

4. Eşlerin, Mal, Hak ve Alacak Davaları

5. Evlat Edinme Davaları

6. Gayrimenkul Satış Vaadi Davaları

7. Tahliye Davaları

8. Tanıma ve Tenfiz Davaları

9. Tapu İptal ve Tescil Davaları

10. İnaç Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

11. İstisna Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

12. Koperatif Davaları

13. Kira Tespit Davaları

14. Mirasın Tespiti Davaları

15. Miras Davaları (Tenkis-İade-Davaları)

16. Muvaaza Davalar

17. Nafaka Davaları

18. Nüfus Davaları

19. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Davaları

20. Ortaklığın Giderilmesi(İzale-i Şuyuu Davaları)

21. Velayet Davaları

22. Vasiyetname Hazırlanması

23. Vasiyetnamelerin İptali Davası

24. Vesayet Davaları

25. Ziynet Eşyalarından Kaynaklanan Davalar