28 Haz 2013
Haziran 28, 2013

Dünya Hali – 28 Haziran 2013

0 Yorum
Boşanmanın maddi ve manevi sonuçları

Boşanma davasının hukuki sonuçları
Boşanmanın eşler ve çocuklar bakımından manevi sonuçları

Nafaka ne demektir? Kimler nafakaya hak kazanır?

Boşanan eşlerin birbirinden olan yasal miras hakları ne olur?
Maddi tazminat takdirinde göz önünde bulundurulan hususlar

Maddi tazminat şekli ve ödeme koşulları

Maddi tazminat istemi için zamanaşımı var mıdır?

Eşlerin eşit kusuru halinde maddi tazminata hükmedilebilir mi?

Av. Bedrettin Canbolat
Av. Eyüb Sabri Canbolat

Yayını dinleyin
1. Bölüm: Süre 24’57″
2. Bölüm: Süre 24’04″

Boşanma Davasının Sonuçları
  • Taraflar arasındaki evlilik birliği sona erer.
  • Boşanma ile birlikte kadın, evlenme neticesinde kazanmış olduğu kişisel durumları muhafaza eder. Bu kişisel durumlar ; kadının evlenme neticesinde ergin olması , kayın hısımlığı, üst ve alt soy kayın hısımları ile evlenme engeli, evlenme ile kazanılan vatandaşlığı, kapsar.
  • Boşanma neticesinde , taraflar başka kişilerle evlenebilme hakkına sahip olurlar. Kadın için burada bir kısıtlama söz konusudur. Kadın , kanunda belirtilen yasal iddet (bekleme) süresi geçene kadar veya yine kanunda öngörülen koşullar gerçekleşene kadar tekrar evlenemez.
  • Boşanma kararı neticesinde kadın, kocanın soyadını kullanamaz. Kadın evlenme öncesi dul ise, dulluk soyadını veya bekarlık soyadını kullanabilir.
  • Boşanan kadın, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta yararı var ise, bu soyadını kullanmaya devam etmek yönünde hakimden talepte bulunabilir. Hakim yapacağı araştırma neticesinde boşanan kadına , boşandığı kocasının soyadını kullanma izni verebilir. Soyadı kullanılan koca, koşullar değiştiği takdirde, bu iznin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir.
  • Boşanan eşler birbirlerinden olan yasal mirasçılık haklarını kaybederler. Boşanma öncesi yapılan tasarruflar için ise, aksi tasarruftan anlaşılmayan durumlarda, boşanma öncesi yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflardan kaynaklanan haklarını da kaybederler.
  • Boşanma davası devam ederken, davacı ölürse, davacının mirasçılarından birisi davaya devam eder ve davalının kusurunu ispatlar ise, davalı miras hakkını kaybeder.
  • Medeni kanunun 174. maddesine göre , boşanma davası nedeniyle, mevcut ve beklenen yararlarını kaybeden kimse, boşanma davasında kusursuz ise veya diğer taraftan daha az kusurlu ise, karşı taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.
  • Boşanmaya neden olan olaylardan ötürü, kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu eşten, uygun miktarda manevi tazminat isteme hakkına sahip olacaktır.
  • Boşanma davası neticesinde yoksulluğa düşecek olan taraf, boşanmaya neden olan olaylarda ağır kusuru olmaması kaydı ile, geçimini sağlayabilmek için süresiz olarak nafaka verilmesini talep edebilir. Nafaka miktarı belirlenirken, diğer tarafın mali gücü dikkate alınır, fakat diğer tarafın kusurlu olması şartı aranmaz. Hakim maddi tazminatın durumun gereklerine göre irad biçiminde ödenmesine karar verebilir. Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. Yoksulluk nafakası ya da maddi tazminatın irad biçiminde ödenmesi karara bağlanmışsa, hak sahibinin, yeniden evlenmesi veya ölmesi halinde kendiliğinden ortadan kalkar. Nafaka alan kişinin evlenmeden başkası ile evli gibi birlikte yaşaması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde, mahkeme kararı ile kaldırılabilir. Tarafların mali durumlarında yaşanan değişiklikler nedeniyle hakim iradın artırılmasına veya azaltılmasına karar verebilir.

Boşanmanın Çocuklar Bakımından Sonuçları
Hakim boşanma kararını verirken, ana babayı dinler, çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının görüşünü alır, çocukların sağlık, eğitim ve ahlaki konularda yararını gözeterek, ana ve babanın çocukla olacak kişisel ilişkilerine dair bir karara varır.
Hakim tarafından, Çocuklar ana ve babadan birisine veya bir kısmı anaya, bir kısmı babaya verilebilir. Çocuğu bir tarafa verdi ise, diğer tarafın çocukla kişisel ilişkilerini , görüşme günlerini düzenler.
Boşanma karı neticesinde çocuklar hangi tarafa verilmişse, o taraf bakar, kendisine velayet bırakılmayan eş ise, çocuğun bakımı ve giderleri için gücü oranında mahkeme tarafından belirlenecek bir iştirak nafakası öder.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>